Brzegi jeziora Łebsko fot. W.TylmannOkolice Grunwaldu fot.  P.MolewskiWzgórza Dylewskie fot. K.TylmannWysoczyzna Dobrzyńska fot. M.FabiszewskiWysoczyzna Chełmińska fot. M.FabiszewskiKasprowy Wierch fot. P.MolewskiDolina Pięciu Stawów Polskich fot. P.MolewskiPojezierze Brodnickie fot. M.FabiszewskiUjście Piaśnicy do Bałtyku fot. P.MolewskiDolina Drwęcy fot. M.Fabiszewski
Dawne i współczesne geoekosystemy Spitsbergenu

Opublikowana została unikalna monografia pt. "Dawne i współczesne geoekosystemy Spitsbergenu. Polskie badania geomorfologiczne / Ancient and modern geoecosystems of Spitsberegen. Polish geomorphological research" pod redakcją Zb.Zwolińskiego, A.Kostrzewskiego i M.Puliny jako publikacja Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, będąca efektem warsztatów SGP i międzynarodowej konferencji IAG/AIG na Spitsbergenie. Jest to pierwsze tego typu opracowanie całościowe nie tylko o profilu geomorfologicznym, ale także ogólnogeograficznym dla wszystkich polskich stacji polarnych na Spitsbergenie. Publikacja dedykowana jest pamięci Profesora Alfreda Jahna, który jako pierwszy zainicjował ideę opublikowania monografii spitsbergeńskiej.

Monografia wydana jest jako dzieło 66 autorów, dwujęzyczne polsko-angielskie, w formacie A4, zawierające 15 rozdziałów na 456 stronach, 213 kolorowych rycin i fotografii, 12 tabel, potężną liczbę pozycji bibliograficznych. Ze względu na wielkość i wagę książki została wydana na "lekkim" papierze offsetowym i w miękkiej oprawie.

Egzemplarze monografii można zamawiać w wydawnictwie Bogucki Wydawnictwo Naukowe pod adresem e-mailowym lub poprzez internet. Prosimy o poinformowanie Państwa znajomych i przyjaciół celem rozpowszechnienia monografii w szerszym gronie zainteresowanych.

VI Zjazd Geomorfologów Polskich: środowiska górskie - ewolucja rzeźby

VI Zjazd Geomorfologów Polskich: środowiska górskie - ewolucja rzeźby, Andrzej Traczyk, Agnieszka Latocha (red.), 2002. Streszczenia referatów i posterów, Jelenia Góra 11-14 września 2002, Instytut Geograficzny Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 152. (pdf)

Geomorfologia Sudetów Zachodnich

Geomorfologia Sudetów Zachodnich, Piotr Migoń, Andrzej Traczyk (red.), 2002. VI Zjazd Geomorfologów Polskich: środowiska górskie - ewolucja rzeźby, Przewodnik Wycieczkowy, Jelenia Góra, 11-14 września 2002, Instytut Geograficzny Uniwersytetu Wrocławskiego, Jelenia Góra 11-14 września 2002, s. 98. (pdf)

Warsztaty geomorfologiczne, Tunezja 15-29.04.2004

Warsztaty geomorfologiczne, Tunezja 15-29.04.2004, Maciej Dłużewski (red.), 2004. Wydanie elektroniczne (pdf)

Glacjologia, geomorfologia i sedymentologia środowiska polarnego Spitsbergenu

Glacjologia, geomorfologia i sedymentologia środowiska polarnego Spitsbergenu, Andrzej Kostrzewski, Marian Pulina, Zbigniew Zwoliński (red.), 2004. ISBN 83-921088-1-7 wydanie elektroniczne, poprawione powarsztatowo (pdf)

Pokrywy stokowe gór średnich strefy umiarkowanej i ich znaczenie paleogeograficzne

Pokrywy stokowe gór średnich strefy umiarkowanej i ich znaczenie paleogeograficzne - Warsztaty Geomorfologiczne, Babia Góra, 18-22.09.2004, Adam Łajczak (red.). Wydanie elektroniczne (pdf)

Antropopresja w środowisku górskim - zapis zmian w formach terenu i osadach

Antropopresja w środowisku górskim - zapis zmian w formach terenu i osadach - Warsztaty Geomorfologiczne, Pilsko, 27-30.05.2005, Adam Łajczak (red.). Wydanie elektroniczne (pdf)

Rekonstrukcja procesów glacjalnych w wybranych strefach marginalnych lodowców Islandii - formy i osady

Rekonstrukcja procesów glacjalnych w wybranych strefach marginalnych lodowców Islandii - formy i osady - Warsztaty Geomorfologiczne, Islandia, 14-28.08.2005, Paweł Molewski (red.). Wydanie elektroniczne (pdf)

Geograficzne i geologiczne uwarunkowania rozwoju rzeźby Maroka

Geograficzne i geologiczne uwarunkowania rozwoju rzeźby Maroka - Warsztaty Geomorfologiczne, Maroko, 19.04-4.05.2006, Maciej Dłużewski, Irena Tsermegas (red.). Wydanie elektroniczne

Konferencja Ogólnopolska Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych IV - Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym

Konferencja Ogólnopolska Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych IV - Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym, Kołobrzeg, 20-22 września 2006, Streszczenia i przewodnik terenowy, Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski (red.). Wydanie elektroniczne (pdf)

Strony