Brzegi jeziora Łebsko fot. W.TylmannOkolice Grunwaldu fot.  P.MolewskiWzgórza Dylewskie fot. K.TylmannWysoczyzna Dobrzyńska fot. M.FabiszewskiWysoczyzna Chełmińska fot. M.FabiszewskiKasprowy Wierch fot. P.MolewskiDolina Pięciu Stawów Polskich fot. P.MolewskiPojezierze Brodnickie fot. M.FabiszewskiUjście Piaśnicy do Bałtyku fot. P.MolewskiDolina Drwęcy fot. M.Fabiszewski

Struktura organizacyjna

Zarząd 

Prezes:

Prof. UG dr hab. Wojciech Tylmann
Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk
wojciech.tylmann@ug.edu.pl

V-ce Prezesi:

Prof. UMK dr hab. Paweł Molewski
Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
molewski@umk.pl

Prof. UAM dr hab. Grzegorz Rachlewicz
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
grzera@amu.edu.pl

Sekretarz:

Dr Lucyna Wachecka-Kotkowska
Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź,
kotkow@geo.uni.lodz.pl

Skarbnik:

Dr Marcin Winowski
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
marwin@amu.edu.pl

Komisje merytoryczne 

Komisja Współczesnych Procesów Geomorfologicznych

Przewodniczący: Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski (UAM Poznań)
Zastępca: Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień (UJ Kraków)
Sekretarz: dr Marcin Winowski (UAM Poznań)
e-mail komisji: kwpg@amu.edu.pl

Komisja Metod Sedymentologicznych

Przewodniczący: dr hab. Barbara Woronko (UW Warszawa)
Zastępca: dr Małgorzata Ludwikowska-Kędzia (UJK Kielce)

Komisja Geomorfologii Strukturalnej

Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski (UMCS Lublin)
Prof. dr hab. Piotr Migoń (UWr Wrocław)
Dr Andrzej Tyc (UŚ Sosnowiec)

Komisja Geomorfologii Glacjalnej

Przewodniczący: dr hab. Piotr Weckwerth (UMK Toruń)
Zastępca: dr Karol Tylmann (UG Gdańsk)
Sekretarz: dr Mirosław Karasiewicz (UMK Toruń)
strona www komisji: www.kggsgp.weebly.com

Komisja Przekształceń Antropogenicznych

Przewodniczący: Prof. dr hab. Adam Łajczak (UP Kraków)

Grupa Robocza "Cyfrowe Mapy Geomorfologiczne"

W pracach grupy uczestniczą członkowie SGP, pracownicy firmy GEPOL, pracownicy Instytutu Geogezji i Kartografii oraz Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Z ramienia SGP, w skład grupy wchodzą:

Prof. Zbigniew Zwoliński, Mgr Anita Bernatek, Mgr Łukasz Chabudziński, Dr Anna Dmowska, Dr hab. Renata Dulias, Dr Marek Ewertowski, Dr Leszek Gawrysiak, Dr Elżbieta Gorczyca, Mgr Joanna Gudowicz, dr hab. Bogdana Izmaiłow, Mgr Kacper Jancewicz, Prof. Jacek Jania, Dr Marek Kasprzak, Dr Piotr Kłapyta, Prof. Kazimierz Krzemień, Prof. Małgorzata Mazurek, Dr hab. Anna Michno, Prof. Piotr Migoń, dr hab. Paweł Molewski, Mgr Alicja Najwer, Prof. Zofia Rączkowska, Dr Elżbieta Rojan, Prof. Ewa Smolska, Mgr Mateusz Sobucki, Dr Piotr Szwarczewski, Dr Bartłomiej Szypuła, Dr Andrzej Tyc, Dr hab. Piotr Weckwerth, Dr Dominika Wrońska-Wałach, Prof. Wojciech Wysota.

Prace grupy opiniowane są przez Radę Ekspertów, w skład której wchodzą:

Prof. Ryszard Krzysztof Borówka (USz Szczecin), Prof. Tadeusz Ciupa (UJK Kielce), Prof. Wacław Florek (AP Słupsk), Prof. Marian Harasimiuk (UMCS Lublin), Prof. Andrzej Karczewski (UAM Poznań), Prof. Andrzej Kostrzewski (UAM Poznań), Prof. Karol Rotnicki (USz Szczecin), Prof. Krystyna Turkowska (UŁ Łódź).