Brzegi jeziora Łebsko fot. W.TylmannOkolice Grunwaldu fot.  P.MolewskiWzgórza Dylewskie fot. K.TylmannWysoczyzna Dobrzyńska fot. M.FabiszewskiWysoczyzna Chełmińska fot. M.FabiszewskiKasprowy Wierch fot. P.MolewskiDolina Pięciu Stawów Polskich fot. P.MolewskiPojezierze Brodnickie fot. M.FabiszewskiUjście Piaśnicy do Bałtyku fot. P.MolewskiDolina Drwęcy fot. M.Fabiszewski

Deklarację członkowską w formacie WORD'a dla Windows można skopiować na własny dysk.

Plik SGPDEK.ZIP po wypełnieniu prosimy przesłać do SGP.

Składkę członkowską w kwocie 40 PLN, dla studentów, doktorantów i pracowników emerytowanych - 20 PLN oraz wpisowe w kwocie 20 PLN prosimy wpłacać na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. III O/Poznań
nr 65 1090 1359 0000 0000 3501 8623
REGON 632244744, NIP 778-13-96-171
Mgr Aleksander Adamczyk Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
adams@doktorant.umk.pl
Prof. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski w Katowicach
   
Prof. dr hab. Leon Andrzejewski Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
leon@umk.pl
Dr hab. Barbara Antczak-Górka Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
antczak@amu.edu.pl
Prof. dr hab. Zygmunt Babiński Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zygmunt.babinski@ukw.edu.pl
Dr Janusz Badura Państwowy Instutut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy we Wrocławiu janusz.badura@pig.gov.pl
Prof. AP dr hab. Mieczysław Banach Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Akademia Pomorska w Słupsku
   
Mgr Waldemar Bardziński Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski w Katowicach
waldemar.bardzinski@us.edu.pl
Dr Anita Bernatek Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
anita.bernatek@uj.edu.pl
Prof. dr hab. Mirosław Błaszkiewicz Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
Polska Akademia Nauk w Toruniu
miroslaw.blaszkiewicz@geopan.torun.pl
Prof. dr hab. Ryszard K. Borówka Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Szczeciński
ryszard@univ.szczecin.pl
Prof. dr hab. Janina Borysiak Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Janina.Borysiak@amu.edu.pl
Mgr inż. Ewelina Broś Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
ewelinaopyrchal@gmail.com
Dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
tbrzezin@poczta.umcs.lublin.pl
Dr Agata Buchwał Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
kamzik@amu.edu.pl
Prof. dr hab. Jan Buraczyński Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
janbur@gazeta.pl
Mgr Jarosław Cebulski Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
Polska Akademia Nauk w Krakowie
cebulski@zg.pan.krakow.pl
Mgr Marek Chabowski Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
marcenty@umk.pl
Prof. UJK dr hab. Tadeusz Ciupa Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ciupa@ujk.kielce.pl
Dr Janusz Czerwiński Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
janusz.czerwinski@gmail.com
Dr hab. Maciej Dąbski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytet Warszawski
mfdbski@uw.edu.pl
Dr hab. Maciej Dłużewski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytet Warszawski
dluzewski@uw.edu.pl
Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
rdobro@poczta.umcs.lublin.pl
Dr Lidia Dubis Wydział Geografii
Uniwersystet im. Ivana Franka we Lwowie
Dubis@mail.lviv.ua
Dr hab. Renata Dulias Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski w Katowicach
dulias@wnoz.us.edu.pl
Mgr Filip Duszyński Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
filip_1989@interia.pl
Dr Marek Ewertowski Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ewert@amu.edu.pl
Dr Maria Fajer Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski w Katowicach
fajer@ultra.cto.us.edu.pl
Prof. SGGW dr hab. Tomasz Falkowski Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
tomasz_falkowski@sggw.pl
Prof. dr hab. Stanisław Fedorowicz Wydział Oceanografii i Geografii
Uniwersytet Gdański
geosf@ug.edu.pl
Mgr Joanna Fidelus Wydział Geograficzno-Biologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
asiafidelus@gmail.com
Dr Elżbieta Florek Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Akademia Pomorska w Słupsku
ela.florek@op.pl
Prof. dr hab. Wacław Florek Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Akademia Pomorska w Słupsku
wacek.florek@apsl.edu.pl
Prof. UŁ dr hab. Jacek Forysiak Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzki
jacek.forysiak@geo.uni.lodz.pl
Mgr Małgorzata Frydrych Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzki
frydrych.gosia@gmail.com
Dr Leszek Gawrysiak Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Leszek.Gawrysiak@umcs.lublin.pl
Dr hab. Bogdan Gądek Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski w Katowicach
bogdan.gadek@us.edu.pl
Prof. WSiZ dr hab. Piotr Gębica Wydział Ekonomii
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
piotrgebica@wp.pl
Dr Piotr Gierszewski Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
Polska Akademia Nauk w Toruniu
piotr.gierszewski@geopan.torun.pl
Dr Dorota Giriat Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytet Warszawski
dagiriat@uw.edu.pl
Dr hab. Elżbieta Gorczyca Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
e.gorczyca@geo.uj.edu.pl
Dr Jan S. Goździk Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzki
gozdzik@geo.uni.lodz.pl
Prof. UJK dr hab. Maria Górska-Zabielska Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
maria.gorska-zabielska@ujk.edu.pl
Dr Joanna Gudowicz Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
gudowicz@amu.edu.pl
Dr Michał Habel Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
hydro.habel@ukw.edu.pl
Prof. dr hab. Marian Harasimiuk Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
marian.harasimiuk@poczta.umcs.lublin.pl
Dr Marcin Hojan Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
homar@ukw.edu.pl
Dr Katarzyna Issmer Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
kissmer@amu.edu.pl
Dr hab. Bogdana Izmaiłow Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
izmailow@geo.uj.edu.pl
Prof. dr hab. Jacek Jania Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski w Katowicach
jjania@us.edu.pl
Mgr Joanna Jarosz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
jarosz.joa@gmail.com
Prof. dr hab. Zdzisław Jary Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
zdzislaw.jary@uni.wroc.pl
Mgr Marek Jaskólski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
marek.jaskolski@uni.wroc.pl
Dr Tomasz Jaworski Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
tomjaw@geo.uni.torun.pl
Dr Katarzyna Jereczek-Korzeniewska Wydział Oceanografii i Geografii
Uniwersytet Gdański
geokjk@ug.edu.pl
Dr Małgorzata Jóźwiak Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
marjo@neostrada.pl
Prof. dr hab. Marek Jóźwiak Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
marjo@ujk.kielce.pl
Dr Halina Kaczmarek Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
Polska Akademia Nauk w Toruniu
halina.grobelska@geopan.torun.pl
Dr Tomasz Mirosław Karasiewicz Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
mtkar@umk.pl
Prof. dr hab. Andrzej Karczewski Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
akaibcz@interia.pl
Dr Marek Kasprzak Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
marek.kasprzak@uni.wroc.pl
Dr Janusz Kida Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
janusz.kida@uni.wroc.pl
Dr Małgorzata Kijowska-Strugała Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
Polska Akademia Nauk w Krakowie
mkijowska@zg.pan.krakow.pl
Dr Małgorzata Kinder Wydział Oceanografii i Geografii
Uniwersytet Gdański
dokmkin@ug.edu.pl
Prof. UŁ dr hab. Elżbieta Kobojek Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzki
elzbieta.kobojek@geo.uni.lodz.pl
Mgr Katarzyna Kociniewska Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
kkociniewska@wp.pl
Dr hab. Waldemar Kociuba Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
waldemar.kociuba@poczta.umcs.lublin.pl
Dr Jarosław Kordowski Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
Polska Akademia Nauk w Toruniu
jaroslaw.kordowski@geopan.torun.pl
Dr Joanna Korpak Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Krakowska
joanna.korpak@iigw.pl
Mgr Joanna Kozakiewicz Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
j.kozakiewicz@uj.edu.pl
Dr Rafał Kozłowski Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
rafalka@ujk.kielce.pl
Dr Adam Krupa Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
akrupa@ukw.edu.pl
Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
krzemien@geo.uj.edu.pl
Mgr Michał Kuc Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
yoszko@o2.pl
Prof. UP dr hab. Józef Kukulak Wydział Geograficzno-Biologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
jkukulak@ap.krakow.pl
Dr Agnieszka Latocha Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
latocha@geom.uni.wroc.pl
Dr Jan Leszkiewicz Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski w Katowicach
leszkiewicz@us.edu.pl
Dr Ewelina Lipka Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
a.lipka@amu.edu.pl
Mgr Piotr Lipski    
Mgr Maciej Liro Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
liro@uj.edu.pl
Dr Małgorzata Ludwikowska-Kędzia Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
malgorzata.ludwikowska@pu.kielce.pl
Dr hab. Tomasz Arkadiusz Łabuz Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Szczeciński
labuztom@univ.szczecin.pl
Prof. dr hab. Adam Łajczak Wydział Geograficzno-Biologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
alajczak@o2.pl
Prof. dr hab. Maria Łanczont Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
maria.lanczont@poczta.umcs.lublin.pl
Prof. UG dr hab. Leszek Łęczyński Wydział Oceaografii i Geografii
Uniwersytet Gdański
ocell@ug.edu.pl
Dr inż. Edyta Łokas Instytut Fizyki Jądrowej
Polska Akademia Nauk w Krakowie
Edyta.Lokas@ifj.du.pl
Prof. dr hab. Teresa Madeyska Instytut Nauk Geologicznych
Polska Akademia Nauk w Warszawie
tmadeysk@twarda.pan.pl
Mgr Marcin Magdziarek Przedsiebiorstwo Projektowo-Usługowe,
EKOGEO
ekogeomm@poczta.onet.pl
Dr Aleksandra Majecka Wydział Geologii
Uniwersytet Warszawski
a.majecka@uw.edu.pl
Dr Marek Majewski Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Akademia Pomorska w Słupsku
marekmajo@o2.pl
Prof. dr hab. Andrzej A. Marsz Wydział Nawigacyjny
Akademia Morska w Gdyni
aamarsz@am.gdynia.pl
Mgr Paweł Matulewski Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
matul.amu.edu.pl
Mgr Kinga Mazurek Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski w Katowicach
mazurek.kinga@gmail.com
Prof. UAM dr hab. Małgorzata Mazurek Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
gmazurek@amu.edu.pl
Mgr Joanna Michalak Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
joanna.michalak@interia.pl
Mgr Aleksandra Michniewicz Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
aleksandra.michniewicz@uni.wroc.pl
Dr hab. Anna Michno Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
michno@geo.uj.edu.pl
Dr Krzysztof Micun Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechnika Białostocka
k.micun@pb.edu.pl
Prof. dr hab. Piotr Migoń Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
piotr.migon@uni.wroc.pl
Prof. UMK dr hab. Paweł Molewski Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
molewski@geo.uni.torun.pl
Mgr Damian Moskalewicz Wydział Oceanografii i Geografii
Uniwersytet Gdański
geodm@ug.edu.pl
Mgr Alicja Najwer Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
alijas@amu.edu.pl
Dr Włodzimierz Narloch Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
w.narloch@umk.pl
Dr Adam Nawrot Instytut Geofizyki
Polska Akademia Nauk w Warszawie
anawrot@igf.edu.pl
Dr Anna Orłowska Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
anna.godlewska@poczta.umcs.lublin.pl
Dr inż. Andrzej Osadczuk Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Szczeciński
andros@univ.szczecin.pl
Dr Krystyna Osadczuk Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Szczeciński
osadczuk@univ.szczecin.pl
Dr inż. Piotr Ostrowski Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
piotr_ostrowski@sggw.pl
Dr hab. Piotr Owczarek Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
piotr.owczarek@uni.wroc.pl
Dr Renata Paluszkiewicz Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
reniach@amu.edu.pl
Dr Ryszard Paluszkiewicz Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
paluch66@amu.edu.pl
Dr Krzysztof Parzóch Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
parzoch@geom.uni.wroc.pl
Mgr Iwona Pasamonik Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Akademia Pomorska w Słupsku
tylman84@gmail.com
Dr Łukasz Pawlik Wydział Geograficzno-Biologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
lpawlik@up.krakow.pl
Mgr Łukasz Pawłowski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
lukasz.pawlowski@uni.wroc.pl
Prof. dr hab. Anna Pazdur Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Politechnika Śląska w Gliwicach
anna.pazdur@polsl.pl
Dr Jolanta Pełka-Gościniak Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski w Katowicach
pelka@us.edu.pl
Prof. UŁ dr hab. Joanna Petera-Zganiacz Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzki
jap@geo.uni.lodz.pl
Prof. dr hab. Kazimierz Pękala kazimierz.pekala@interia.pl
Dr Agnieszka Piechota Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski w Katowicach
agnieszka.m.piechota@us.edu.pl
Mgr Jarosław Pietruczuk Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
j.pietraczuk@onet.pl
Dr hab. Iwona Piotrowska Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ipiotrow@amu.edu.pl
Prof. dr hab. Jan A. Piotrowski Department of Geoscience
University of Aarhus
jan.piotrowski@geo.au.dk
Prof. UKW dr hab. Zbigniew Podgórski Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zbigniew.podgorski@ukw.edu.pl
Mgr Anna Poraj-Górska Wydział Oceanografii i Geografii
Uniwersytet Gdański
anna.porajgorska@phdstud.ug.edu.pl
Dr inż. Grzegorz Poręba Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Politechnika Śląska w Gliwicach
Grzegorz.Poreba@polsl.pl
Dr Bogusław Przybylski Państwowy Instutut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy we Wrocławiu Boguslaw.Przybylski@pgi.gov.pl
Prof. UAM dr hab. Grzegorz Rachlewicz Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
grzera@amu.edu.pl
Dr Magdalena Ratajczak-Szczerba Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
magdarat@amu.edu.pl
Prof. IGiPZ PAN dr hab. Zofia Rączkowska Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
Polska Akademia Nauk w Krakowie
raczk@zg.pan.krakow.pl
Prof. UŁ dr hab. Zbigniew Rdzany Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzki
zbigniew.rdzany@geo.uni.lodz.pl
Dr Janina Repelewska-Pękalowa kazimierz.pekala@interia.pl
Dr hab. Jan Rodzik Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
jan.rodzik@poczta.umcs.lublin.pl
Dr Elżbieta Rojan Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytet Warszawski
erojan@uw.edu.pl
Mgr Grzegorz Roman Geotechnika Łódź roman@geotechnika-lodz.pl
Prof. UŁ dr hab. Małgorzata Roman Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzki
malgorzata.roman@geo.uni.lodz.pl
Prof. UAM dr hab. Joanna Rotnicka Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
joanrot@amu.edu.pl
Dr hab. inż. Jacek Różkowski Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski w Katowicach
jacek.rozkowski@us.edu.pl
Mgr Milena Różycka Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
milena.rozycka@uni.wroc.pl
Prof. dr hab. Stanisław Rudowski Instytut Morski w Gdańsku staszek.rudowski@wp.pl
Dr Mirosław Rurek Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
mirur@ukw.edu.pl
Dr Joanna Rychel Państwowy Instutut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie joanna.rychel@pgi.gov.pl
Doc. dr hab. Krystyna Rywocka-Kenig Państwowy Instutut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Prof. UŚ dr hab. Mariusz Rzętała Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski w Katowicach
mrz@wnoz.us.edu.pl
Dr Cyprian Seul Wydział Budownictwa i Architektury
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
cyprian@ps.pl
Dr Patryk Sitkiewicz Wydział Oceanografii i Geografii
Uniwersytet Gdański
patryk.sitkiewicz@phdstud.ug.edu.pl
Dr inż. Ewa Słowik-Opoka Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
e.opoka@ur.krakow.pl
Prof. UW dr hab. Ewa Smolska Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytet Warszawski
e.smolska@uw.edu.pl
Dr Artur Sobczyk Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
Mgr Marcin Sobiech Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
marcin.geo.umk@gmial.com
Dr hab. Ireneusz Sobota Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
irso@umk.pl
Mgr inż. Mateusz Sobucki Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
mateusz.sobucki@uj.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Alfred Stach Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
frdstach@amu.edu.pl
Prof. dr hab. Wojciech Stankowski Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
stawgeo@amu.edu.pl
Mgr Agata Staszak Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
agata.staszak@amu.edu.pl
Dr Mateusz Strzelecki Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
mateusz.strzelecki@uni.wroc.pl
Prof. AM dr hab. Anna Styszyńska Wydział Nawigacyjny
Akademia Morska w Gdyni
stysa@am.gdynia.pl
Prof. dr hab. Józef Superson Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
jozef.superson@poczta.umcs.lublin.pl
Mgr Paweł Sydor Państwowy Instutut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy w Szczecinie pawel.sydor@pgi.gov.pl
Mgr Adam Szafraniec
Dr Joanna Szafraniec Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski w Katowicach
joanna.szafraniec@us.edu.pl
Prof. dr hab. Tadeusz Szczypek Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr Kazimierz Szefler Instytut Morski w Gdańsku kaszef@im.gda.pl
Dr hab. Jacek Szmańda Wydział Geograficzno-Biologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
jacek.szmanda@gmail.com
Dr Aleksander Szmidt Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzki
olo_mineralny@geo.uni.lodz.pl
Prof. UAM dr hab. Józef Szpikowski Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
szpiko@amu.edu.pl
Dr Piotr Szwarczewski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytet Warszawski
pfszwarc@uw.edu.pl
Dr Ewa Szymczak Wydział Oceaografii i Geografii
Uniwersytet Gdański
e.szymczak@ug.edu.pl
Dr Albert Ślęzak Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski w Katowicach
bwoskowi@wnoz.us.edu.pl
Prof. dr hab. Andrzej Świeca Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
andrzej.swieca@poczta.umcs.lublin.pl
Dr hab. Jolanta Święchowicz Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
j.swiechowicz@geo.uj.edu.pl
Prof. UMCS dr hab. Sławomir Terpiłowski Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
terpis@poczta.umcs.lublin.pl
Dr Aleksandra Tomczyk Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
alto@amu.edu.pl
Dr Andrzej Traczyk Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
andrzej.traczyk@uwr.edu.pl
Dr hab. Irena Tsermegas Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytet Warszawski
argiro@uw.edu.pl
Prof. Dr. Sławomir Tułaczyk Department of Earth Sciences
University of California in Santa Cruz
tulaczyk@es.ucsc.edu
Dr Andrzej Tyc Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski w Katowicach
atyc@us.edu.pl
Dr Jacek Tylkowski Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
jatyl@amu.edu.pl
Dr Karol Tylmann Wydział Oceanografii i Geografii
Uniwersytet Gdański
k.tylmann@ug.edu.pl
Prof. UG dr hab. Wojciech Tylmann Wydział Oceanografii i Geografii
Uniwersytet Gdański
wojciech.tylmann@ug.edu.pl
Dr Sebastian Tyszkowski Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
Polska Akademia Nauk w Toruniu
sebastian.tyszkowski@geopan.torun.pl
Dr Jerzy Wach Wydział Nauk o Ziemi,
Uniwersytet Śląski w Katowicach
jerzy.wach@us.edu.pl
Dr Lucyna Wachecka-Kotkowska Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzki
lucyna.wachecka@geo.uni.lodz.pl
Dr Piotr Wałdykowski Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
piotr_waldykowski@sggw.pl
Mgr Grzegorz Wałek Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
grzegorz.walek@ujk.edu.pl
Dr hab. Piotr Weckwerth Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
eck@umk.pl
Dr Łukasz Wiejaczka Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
Polska Akademia Nauk w Krakowie
wieja@zg.pan.krakow.pl
Mgr Grzegorz Wierzbicki Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
gary2@o2.pl
Dr Marcin Winowski Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
marwin@amu.edu.pl
Dr Małgorzata Wistuba Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski w Katowicach
malgorzatawistuba@gazeta.pl
Mgr Karol Witkowski Wydział Geograficzno-Biologiczny
Uniwersytet Pedagogoczny w Krakowie
karolwitkow@gmail.com
Dr hab. Barbara Woronko Wydział Geologii
Uniwersytet Warszawski
bworonko@uw.edu.pl
Dr Beata Woskowicz-Ślęzak Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski w Katowicach
beata.woskowicz-slezak@us.edu.pl
Dr Piotr Paweł Woźniak Wydział Oceanografii i Geografii
Uniwersytet Gdański
geopw@ug.edu.pl
Dr Krzysztof Wójcicki Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski w Katowicach
wojcicki@wnoz.us.edu.pl
Mgr Grzegorz Wysmołek    
Prof. dr hab. Wojciech Wysota Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
wysota@umk.pl
Dr hab. Bartłomiej Wyżga Instytut Ochrony Przyrody
Polska Akademia Nauk w Krakowie
wyzga@iop.krakow.pl
Dr hab. Piotr Zagórski Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
piotr.zagorski@poczta.umcs.lublin.pl
Dr inż. Jerzy Zasadni Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
jerzyzasadni@geol.agh.edu.pl
Mgr Michał Zatorski Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytet Jagieloński w Krakowie
michal.zatorski@uj.edu.pl
Dr Joanna Zawiejska Wydział Geograficzno-Biologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
zawiejsk@ap.krakow.pl
Prof. UMCS dr hab. Wojciech Zgłobicki Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
wojciech.zglobicki@poczta.umcs.lublin.pl
Prof. UAM dr hab. Zbigniew Zwoliński Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
zbzw@amu.edu.pl
Mgr Maurycy Żarczyński Wydział Oceanografii i Geografii
Uniwersytet Gdański
maurycy.zarczynski@phdstud.ug.edu.pl
Prof. dr hab. Sławomir Żurek jacekteofil@tlen.pl