Brzegi jeziora Łebsko fot. W.TylmannOkolice Grunwaldu fot.  P.MolewskiWzgórza Dylewskie fot. K.TylmannWysoczyzna Dobrzyńska fot. M.FabiszewskiWysoczyzna Chełmińska fot. M.FabiszewskiKasprowy Wierch fot. P.MolewskiDolina Pięciu Stawów Polskich fot. P.MolewskiPojezierze Brodnickie fot. M.FabiszewskiUjście Piaśnicy do Bałtyku fot. P.MolewskiDolina Drwęcy fot. M.Fabiszewski
Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej
Od:
21/09/2016
Do:
24/09/2016

VI Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej "Rozwój rzeźby obszarów płytowych"

Góry Stołowe, 21-24.09.2016

Komunikat 1   |   Karta zgłoszenia

Geologia Czwartorzędu Środkowej i Północnej Polski: od wybrzeży Bałtyku po maksymalny zasięg ostatniego zlodowacenia
Od:
28/08/2016
Do:
02/09/2016

Konferencja w ramach spotkania Grupy Perybałtyckiej INQUA

Władysławowo-Toruń-Gdańsk, 28.08-02.09.2016

Komunikat 2   |   Strona internetowa

Późnovistuliańska i holoceńska ewolucja geoekosystemów niżowych
Od:
19/09/2016
Do:
21/09/2016

Konferencja poświęcona przemianom geoekosystemów niżowych w przeszłości

Słupsk, 19-21.09.2016

Komunikat 2   |   Strona internetowa

Słownik z zakresu geomorfologii, gleboznawstwa i ekologii
Od:
01/03/2016
Do:
01/03/2016

Pod patronatem SGP ukazał się nowy słownik podstawowych pojęć z zakresu geomorfologii i gleboznawstwa z elementami ekologii. Słownik ma podręczny format i przygotowany jest w wersji polsko-angielskiej i angielsko-polskiej

Okładka słownika   |   Kup w księgarni

Geomorfologia stosowana - modelowanie i prognozowanie zmian środowiskowych
Od:
01/06/2016
Do:
03/06/2016

Konferencja dotycząca nowoczesnych metod modelowania procesów geomorfologicznych, prognozowania możliwości wystąpienia zjawisk ekstremalnych oraz ocenie ryzyka przyrodniczego w różnych skalach przestrzennych.

Poznań, 01-03.06.2016

Komunikat 2   |   Strona internetowa

Procesy geologiczne w strefie brzegowej morza GEOST II
Od:
31/05/2016
Do:
03/06/2016

Konferencja poświęcona procesom geologicznym zachodzącym obecnie i w przeszłości w strefie kontaktu morza z lądem

Jastrzębia Góra, 31.05-03.06.2016

Komunikat   |   Strona internetowa

X Warsztaty Młodych Geomorfologów
Od:
05/10/2015
Do:
07/10/2015

Warsztaty dla młodych adeptów geomorfologii poświęcone planowaniu i organizacji badań, a także prezentacji i publikacji wyników badań naukowych

Gdańsk, 5-7.10.2015

Komunikat

Kotliny Podkarpackie - geoarchiwum zmian środowiska
Od:
08/09/2015
Do:
10/09/2015

Konferencja Kotliny Podkarpackie - geoarchiwum zmian środowiska naturalnego i działalności człowieka

Kielnarowa k. Rzeszowa / Lwów-Żydaczków

Komunikat   |   Karta zgłoszenia

Geomorphometry 2015
Od:
22/06/2015
Do:
26/06/2015

Conference + Workshops Geomorphometry for natural hazards geomodelling

Poznań (Poland)

Komunikat   |   Strona internetowa

Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia
Od:
17/06/2015
Do:
19/06/2015

Gdańsk (Poland)
Komunikat   |   Strona internetowa

Strony