Brzegi jeziora Łebsko fot. W.TylmannOkolice Grunwaldu fot.  P.MolewskiWzgórza Dylewskie fot. K.TylmannWysoczyzna Dobrzyńska fot. M.FabiszewskiWysoczyzna Chełmińska fot. M.FabiszewskiKasprowy Wierch fot. P.MolewskiDolina Pięciu Stawów Polskich fot. P.MolewskiPojezierze Brodnickie fot. M.FabiszewskiUjście Piaśnicy do Bałtyku fot. P.MolewskiDolina Drwęcy fot. M.Fabiszewski
Zjazd Geomorfologów Polskich
Od:
13/09/2017
Do:
15/09/2017

XI Zjazd Geomorfologów Polskich z tematem przewodnim "Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby" odbędzie się w Warszawie. Termin rejestracji: 28 lutego 2017!

Warszawa, 13-15.09.2017

Komunikat 1   |   Karta zgłoszenia   |   Strona www

Geoekosystem Wybrzeży Morskich III
Od:
07/06/2017
Do:
09/06/2017

Konferencja będzie okazją do zaprezentowania wyników badań dotyczących dawnego i aktualnego stanu, zagrożeń i przemian wybrzeży morskich ze szczególnym uwzględnieniem Południowego Bałtyku. Tematyka konferencji realizować będzie cele zarówno naukowe jak i aplikacyjne.

Miedzyzdroje, 7-9.06.2017

Komunikat 1   |   Strona www

Szkoła Sedymentologii w Borucinie
Od:
26/06/2017
Do:
30/06/2017

Szkoła Sedymentologii i Geomorfologii Glacjalnej to spotkanie warsztatowe, które już w czerwcu odbędzie się w przepięknych okolicznościach Pojezierza Kaszubskiego. Szkoła skierowana jest do młodych badaczy osadów i form glacigenicznych. Zapraszamy serdecznie!

Borucino, 26-30.06.2017

Komunikat 1   |   Strona www

Warsztaty Młodych Geomorfologów 2015
Od:
18/07/2016
Do:
18/07/2016

W Annales UMCS, sec. B, t. 70, z.2 ukazało się sprawozdanie z ubiegłorocznych Warsztatów Młodych Geomorfologów, które odbyły się w Gdańsku.

Tekst sprawozdania

Konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu geomorfologii roztrzygniety!
Od:
28/06/2016
Do:
28/06/2016

Zwycięzcą konkursu i laureatem dyplomu in. Stefana Kozarskiego został dr Karol Tylmann obecnie pracujący na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Praca doktorska pt. "Dynamika procesów glacjalnych na obszarze Garbu Lubawskiego podczas ostatniego zlodowacenia" zrealizowana została na Wydziele Nauk o Ziemi UMK w Toruniu.

Abstrakt pracy doktorskiej   |   Strona www autora

Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej
Od:
21/09/2016
Do:
24/09/2016

VI Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej "Rozwój rzeźby obszarów płytowych"

Góry Stołowe, 21-24.09.2016

Komunikat 1   |   Karta zgłoszenia

Geologia Czwartorzędu Środkowej i Północnej Polski: od wybrzeży Bałtyku po maksymalny zasięg ostatniego zlodowacenia
Od:
28/08/2016
Do:
02/09/2016

Konferencja w ramach spotkania Grupy Perybałtyckiej INQUA

Władysławowo-Toruń-Gdańsk, 28.08-02.09.2016

Komunikat 2   |   Strona internetowa

Późnovistuliańska i holoceńska ewolucja geoekosystemów niżowych
Od:
19/09/2016
Do:
21/09/2016

Konferencja poświęcona przemianom geoekosystemów niżowych w przeszłości

Słupsk, 19-21.09.2016

Komunikat 2   |   Strona internetowa

Słownik z zakresu geomorfologii, gleboznawstwa i ekologii
Od:
01/03/2016
Do:
01/03/2016

Pod patronatem SGP ukazał się nowy słownik podstawowych pojęć z zakresu geomorfologii i gleboznawstwa z elementami ekologii. Słownik ma podręczny format i przygotowany jest w wersji polsko-angielskiej i angielsko-polskiej

Okładka słownika   |   Kup w księgarni

Geomorfologia stosowana - modelowanie i prognozowanie zmian środowiskowych
Od:
01/06/2016
Do:
03/06/2016

Konferencja dotycząca nowoczesnych metod modelowania procesów geomorfologicznych, prognozowania możliwości wystąpienia zjawisk ekstremalnych oraz ocenie ryzyka przyrodniczego w różnych skalach przestrzennych.

Poznań, 01-03.06.2016

Komunikat 2   |   Strona internetowa

Strony