Brzegi jeziora Łebsko fot. W.TylmannOkolice Grunwaldu fot.  P.MolewskiWzgórza Dylewskie fot. K.TylmannWysoczyzna Dobrzyńska fot. M.FabiszewskiWysoczyzna Chełmińska fot. M.FabiszewskiKasprowy Wierch fot. P.MolewskiDolina Pięciu Stawów Polskich fot. P.MolewskiPojezierze Brodnickie fot. M.FabiszewskiUjście Piaśnicy do Bałtyku fot. P.MolewskiDolina Drwęcy fot. M.Fabiszewski
Zjazd Geomorfologów Polskich
Od:
13/09/2017
Do:
15/09/2017

XI Zjazd Geomorfologów Polskich z tematem przewodnim "Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby" odbędzie się w Warszawie. Termin rejestracji: 28 lutego 2017!

Warszawa, 13-15.09.2017

Komunikat 1   |   Karta zgłoszenia   |   Strona www

Treeline - border or link?
Od:
01/05/2018
Do:
31/05/2018

Konferencja "Treeline - border or link. How treeline function in the environment?" została przełożona i odbędzie się prawdopodobnie w maju 2018 roku w Krakowie. Zapraszamy serdecznie!

Konkurs prac doktorskich rozstrzygniety!
Od:
11/07/2017
Do:
11/07/2017

Po niezwykle wyrównanym konkursie SGP przyznaje trzy równorzędne nagrody. Laureatami dyplomu in. Stefana Kozarskiego za rok 2016 zostali:
Dr Katarzyna Biejat (UW) za pracę pt. "Morfodynamika wydm gwiaździstych w obszarach o bimodalnym reżimie wiatru".
Dr Michał Łyp (UJ) za pracę pt. "Zróżnicowanie hydrodynamiki potoku średniogórskiego i jego morfologiczne skutki na przykładzie Stryszawki w Beskidach Zachodnich".
Dr Eliza Płaczkowska (UJ) za pracę pt. "Współczesny rozwój dolin denudacyjnych w obszarze górskim (na przykładzie Tatr Zachodnich)".
Wszystkim laureatom i promotorom prac gratulujemy!

III Sympozjum Geomorfologii Morskiej
Od:
24/11/2017
Do:
24/11/2017

III Sympozjum Geomorfologii Morskiej połączone z jubileuszem sześćdziesięciolecia pracy naukowej Profesora Stanisława Rudowskiego odbędzie się 24.11.2017 w Gdańsku. Zapraszamy wszystkich entuzjastów odkrywania bogactwa form dna morskiego!

Gdańsk, 24.11.2017

Komunikat 1

Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej
Od:
24/05/2017
Do:
27/05/2017

VI Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej "Rozwój rzeźby obszarów płytowych" odbędą się w jedynym w Polsce paśmie górskim o budowie płytowej. Serdecznie zapraszamy!

Góry Stołowe, 24-27.05.2017

Komunikat 1   |   Karta zgłoszenia   |   Wzór abstraktu

Treeline - border or link?
Od:
26/09/2017
Do:
29/09/2017

Konferencja "Treeline - border or link. How treeline function in the environment?" odbędzie się w dniach 26-29.09.2017 w Krakowie. Zapraszamy serdecznie!

Babia Góra, Kraków, 26-29.09.2017

Komunikat 1

Geoekosystem Wybrzeży Morskich III
Od:
07/06/2017
Do:
09/06/2017

Konferencja będzie okazją do zaprezentowania wyników badań dotyczących dawnego i aktualnego stanu, zagrożeń i przemian wybrzeży morskich ze szczególnym uwzględnieniem Południowego Bałtyku. Tematyka konferencji realizować będzie cele zarówno naukowe jak i aplikacyjne.

Miedzyzdroje, 7-9.06.2017

Komunikat 1   |   Strona www

Szkoła Sedymentologii w Borucinie
Od:
26/06/2017
Do:
30/06/2017

Szkoła Sedymentologii i Geomorfologii Glacjalnej to spotkanie warsztatowe, które już w czerwcu odbędzie się w przepięknych okolicznościach Pojezierza Kaszubskiego. Szkoła skierowana jest do młodych badaczy osadów i form glacigenicznych. Zapraszamy serdecznie!

Borucino, 26-30.06.2017

Komunikat 2   |   Strona www

Warsztaty Młodych Geomorfologów 2015
Od:
18/07/2016
Do:
18/07/2016

W Annales UMCS, sec. B, t. 70, z.2 ukazało się sprawozdanie z ubiegłorocznych Warsztatów Młodych Geomorfologów, które odbyły się w Gdańsku.

Tekst sprawozdania

Konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu geomorfologii roztrzygniety!
Od:
28/06/2016
Do:
28/06/2016

Zwycięzcą konkursu i laureatem dyplomu in. Stefana Kozarskiego został dr Karol Tylmann obecnie pracujący na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Praca doktorska pt. "Dynamika procesów glacjalnych na obszarze Garbu Lubawskiego podczas ostatniego zlodowacenia" zrealizowana została na Wydziele Nauk o Ziemi UMK w Toruniu.

Abstrakt pracy doktorskiej   |   Strona www autora

Strony