Funkcjonowanie wybranych geoekosystemów Polski w warunkach zróżnicowanej antropopresji na przykładzie gór niskich i pogórza

Rafał Kozłowski (Kielce)

Landform Analysis
Landform Analysis, vol. 23, 2013 - Publikacja Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich


Redakcja deklaruje, że wersja elektroniczna voluminu jest zgodna z wersją papierową (pierwotną).

Impressum

Spis treściCopyright © 2013 by The Association of Polish Geomorphologists, Poznań
Last updated: September 20, 2013